Yalnızca Yaşama

ÖZKENT’TE BÜYÜK FAKİH İMAM SERAHSİ’NİN TÜRBESİ ZİYARETÇİLERİNİ KABUL EDİYOR

ÖZKENT’TE BÜYÜK FAKİH İMAM SERAHSİ’NİN TÜRBESİ ZİYARETÇİLERİNİ KABUL EDİYOR

Şemsü’l-Eimme (İmamların Güneşi) lakabı ile şöhret bulmuş 5. hicri asrın büyük fakihlerinden Ebû Bekir Muhammed es-Serahsî, Maveraünnehir’de yetişmiş meşhur Hanefi fıkıh âlimi. Karahanlılara mensup bir Türk âlimi olan Serahsî 30 ciltten meydana gelen meşhur eseri Mebsût’u bugün mezarının da yer aldığı Kırgızistan sınırları içerisindeki Özkent hapishanesinde talebelerine yazdırmasıyla da şöhret bulmuştur. 483/1090 yılında Özkent’te vefat eden Serahsî’nin defnedildiği türbe 2010-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden yaptırılmak suretiyle ziyarete açıldı. Kırgızistan’ın önemli ziyaretgâhlarının başında gelen İmam Serahsî’nin türbesi her gün yüzlerce ziyaretçiyi kabul ediyor. Bunların içerisinde Türkiye’den gelen misafirler de yer alıyor.

20151109_123233web DSC_0133web DSC_0151web DSC_0160web

Leave a Comment