Yalnızca Yaşama

SÜRGÜNDEKİ ÇEÇENLER VATANLARINA DÖNÜYORLAR

SÜRGÜNDEKİ ÇEÇENLER VATANLARINA DÖNÜYORLAR

1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından sürgüne gönderilen milletler arasında Çeçenler de vardı. Çeçenler, örf ve adetlerine olduğu kadar belki daha fazlası İslam’a sıkı sıkıya bağlı, tarihlerine düşkün olmakla ön plana çıkan Kafkas halklarından. Böylesine karakterli bir halkın öz vatanlarından sürgüne gönderilmesi, onların bitirilmesi, topraklarıyla tüm alakalarının silinmesine yönelikti. Öyle ki 1957 yılında Orta Asya’dan dönüş izni verilen Çeçenler, atalarının yaşadığı köylere sokulmadılar, ovalık bölgelerde yaşamaya zorlandılar. Çeçen-Rus savaşlarından dolayı yine köylerine dönemeyen Çeçenler, artık yeni yeni köylerinin restorasyonu için adımlar atıyorlar. Onlar, Çeçenistan’ın başkenti Caharkale’nin beton yığınına dönüşmesinin aksine devletten bağımsız olarak, kendi başlarına tarihi kalelerini ve köylerini yeniden inşa etmeye başladılar.

cecen-surgun Grozni_Camii_XW5N16RG

Leave a Comment